Yhteydenotot
Ota yhteyttä joko suoraan asunnonvälittäjiin tai käytä meidän palveluitamme.
SEND
Login form
Sorry, User can NOT register!

Matkapakettia ostavan kuluttajan suoja paranee

Matkapaketteja koskeva lainsäädäntö uudistuu, kun uusi laki matkapalveluyhdistelmistä tulee voimaan heinäkuun alussa. Muutosten ansiosta matkustajan oikeus peruuttaa matkapakettisopimus ja matkanjärjestäjän mahdollisuus vaatia peruutusmaksu helpottuvat.

Matkapaketilla tarkoitetaan vähintään kahden erityyppisen, samaa matkaa varten ostettavan matkapalvelun yhdistelmää. Tällaisia matkapalveluja voivat olla niin kuljetus ja majoitus kuin autonvuokraus tai esimerkiksi pääsyliput eri tapahtumiin.

Uusi laki koskee matkanjärjestäjän etukäteen kokoamien matkapakettien lisäksi myös sellaisia matkapaketteja, jotka matkustaja itse kokoaa esimerkiksi matkatoimiston verkkosivuilla tekemällä erilliset sopimukset eri palveluntarjoajien kanssa.

Uudistuksella turvataan matkustajille maksettavien korvausten täysimääräisyys ja maksamisen nopeus sekä matkustajien paluukuljetukset tapauksissa, joissa matkanjärjestäjä ajautuu maksukyvyttömäksi. Lisäksi uudistuksessa matkustajan oikeudet paranevat, jos matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe.

Uutta on myös se, että matkanjärjestäjille tulee maksukyvyttömyyssuojamaksu, jolla yhdessä matkanjärjestäjien asettamien vakuuksien kanssa turvataan matkustajien paluukuljetukset ja korvausten täysimääräisyys. Toimivalta järjestää paluukuljetukset annetaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Vakuusjärjestelmään uutena elementtinä tulee matkanjärjestäjän mahdollisuus hakea vakuuksien alentamista.

Uusi laki koskee myös niin sanottuja yhdistettyjä matkajärjestelyjä, minkä johdosta säännösten piiriin tulee useampia matkapalvelun tarjoajia kuin tällä hetkellä.

Uudistuksen taustalla on EU:n matkapakettidirektiivi. Uusi lainsäädäntö korvaa nykyiset valmismatkalain ja valmismatkaliikelain.

Lisätietoja:

– matkapalveluyhdistelmälaista: erityisasiantuntija Riitta Haapasaari, oikeusministeriö, puh. 02951 50139, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi
– matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetusta laista ja matkapakettiyhdistelmien tarjoajien valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetusta laista: neuvotteleva virkamies Sari Alho, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 504 9007

Valtioneuvosto.fi/päätökset

valtioneuvosto.fi/paatokset/valtioneuvoston-yleisistunto